"סבונייה": שלושה נרות של 8X8 או 10X10 בגובה 4 ס"מ קשורים בראפיה. בכל הצבעים, על פי הזמנה.