בחירת קוטר הבסיס: 8.5, 11, 15 ס"מ
* כל המידות הנ"ל גם קיימים כנרות וכלפידים צפים.